165 7 10 نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری - Accounting-software | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد فروشگاه اینترنتی دیجی یزد: نرم افزار حسابداری - Accounting-software | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد نرم افزار حسابداری , فروشگاهي ساده , متوسط , پيشرفته , تک کاربره , دو کاربره , چند کاربره , شبکه , نسخه خانگی , نسخه شرکتی , نسخه تولیدی نرم افزار حسابداری
165 7 10 نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری - Accounting-software | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد فروشگاه اینترنتی دیجی یزد: نرم افزار حسابداری - Accounting-software | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد نرم افزار حسابداری , فروشگاهي ساده , متوسط , پيشرفته , تک کاربره , دو کاربره , چند کاربره , شبکه , نسخه خانگی , نسخه شرکتی , نسخه تولیدی نرم افزار حسابداری 0 0 0 0 0 0 0
7 1
7:1-1397/9/24 1397 9 24 1397/9/24

حسابداری هلو پکیج ویژه مشاغل – رستوران متوسط

حسابداری هلو پکیج ویژه مشاغل – رستوران متوسط (کد 56)

مشخصات عمومی :

توضیحات : این پکیج شامل کلیه امکانات پکیج تولیدی به انضمام فاکتور باز تا تایید نهایی برای میز های مختلف (با ذکر شماره میز و شماره بن) ، مشخص نمودن فاکتور های بیرون بر و داخلی و تایید صندوق توسط مدیر در پایان روز و نمونه فاکتور خاص ، سطح دسترسی کاربران ، چند انباره ، نمایش ریز کالا ها و چکها در صورت حساب اشخاص ، مغایرت بانکی و طرف حساب ، ثبت پیک های موتوری در زیر فاکتور ، تسویه فاکتور به فاکتور ، گزارش عملکرد دوره ای انبار است

نا موجود

نام های دیگر حسابداری هلو پکیج ویژه مشاغل – رستوران متوسط (کد 56) | حسابداری هلو پکیج ویژه مشاغل – رستوران متوسط