109
109
20:18-1396/1/8 1396 1 8 1396/1/8 3/28/2017 8:18:39 PM
 2
3
 4
 3  

 
 

2 -3 -4 -3 - - -
109
109
20:18-1396/1/8 1396 1 8 1396/1/8 3/28/2017 8:18:39 PM
 2
3
 4
 3  

 
 

2 -3 -4 -3 - - -
1396/1/8
109
109 0 0
109
109
109
20:18-1396/1/8 1396 1 8 1396/1/8 3/28/2017 8:18:39 PM
 2
3
 4
 3  

 
 

2 -3 -4 -3 - - -
Cooler Master B2 500W Computer Power Supply
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل B2-500 وات
.
.
206,000 تومان
206000 204000 206000 208000 Power Supply 10900027 Power/V4-COOLER-B2-500.jpg 200000 False 109001 109 0
Cooler Master B2 600W Computer Power Supply
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل B2-600 وات
.
.
265,000 تومان
265000 262000 265000 267000 Power Supply 10900023 Power/V4-COOLER-B2-600.jpg 257000 109001 109 0
Cooler Master B2 700W Computer Power Supply
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل B2-700 وات
.
.
314,000 تومان
314000 311000 314000 317000 Power Supply 10900022 Power/V4-COOLER-B2-700.jpg 305000 109001 109 0
Cooler Master ELITE V2 550 Computer Power Supply
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل ELITE V2 550
.
.
195,000 تومان
195000 193000 195000 197000 Power Supply 10900028 Power/V4-COOLER-ELITE-V2-550.jpg 189000 False 109001 109 0
Cooler Master G650M Computer Power Supply
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل G650M
.
.
379,000 تومان
379000 375000 379000 383000 Power Supply 10900021 Power/V4-COOLER-G650M.jpg 368000 109001 109 0
Cooler Master G750M Computer Power Supply
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل G750M
.
.
موجود نیست
0 0 0 0 Power Supply 10900020 Power/V4-COOLER-G750M.jpg 0 109001 109 0
Cooler Master V1000W Computer Power Supply
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل V1000W
.
.
889,000 تومان
889000 880000 889000 898000 Power Supply 10900017 Power/V4-COOLER-V1000W.jpg 863000 109001 109 0
Cooler Master V1200W Computer Power Supply
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل V1200W
.
.
1,185,000 تومان
1185000 1173000 1185000 1196000 Power Supply 10900016 Power/V4-COOLER-V1200W.jpg 1150000 109001 109 0
Cooler Master V650S Computer Power Supply
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل V650S
.
.
موجود نیست
0 0 0 0 Power Supply 10900019 Power/V4-COOLER-V650S.jpg 0 109001 109 0
Cooler Master V750S Computer Power Supply
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل V750S
.
.
موجود نیست
0 0 0 0 Power Supply 10900018 Power/V4-COOLER-V750S.jpg 0 109001 109 0
Green GP330A Computer Power Supply
GP330Aمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل
.
.
126,000 تومان
126000 121000 122000 123000 47000 Power Supply 10900001 Power/V4-POWER-330.jpg 126000 True 109001 109 0
Green GP380A Computer Power Supply
GP380Aمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل
.
.
147,000 تومان
147000 146000 147000 149000 19900 Power Supply 10900002 Power/V4-POWER-380.jpg 143000 109001 109 0
Green GP430A Computer Power Supply
GP430Aمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل
.
.
164,000 تومان
164000 162000 164000 165000 17500 Power Supply 10900003 Power/V4-POWER-430.jpg 159000 109001 109 0
Green GP480A Computer Power Supply
GP480Aمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل
.
.
180,000 تومان
180000 179000 180000 182000 54500 Power Supply 10900004 Power/V4-POWER-480.jpg 175000 109001 109 0
Green GP530A Computer Power Supply
GP530Aمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل
.
.
201,000 تومان
201000 199000 201000 203000 39500 Power Supply 10900005 Power/V4-POWER-530.jpg 195000 109001 109 0
Green GP580A Computer Power Supply
GP580Aمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل
.
.
213,000 تومان
213000 211000 213000 215000 13000 Power Supply 10900008 Power/V4-POWER-580.jpg 207000 109001 109 0
Green GP600A-HP Computer Power Supply
GP600A-HPمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل
.
.
موجود نیست
0 0 0 0 68500 Power Supply 10900006 Power/V4-POWER-600HP.jpg 0 109001 109 0
Green GP700A-HP Computer Power Supply
GP700A-HPمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل
.
.
368,000 تومان
368000 364000 368000 371000 19000 Power Supply 10900007 Power/V4-POWER-700HP.jpg 357000 109001 109 0
پاور
پاور
PC Power 109001 پاور (منبع تغذیه) PC Power پاور-کامپیوتر
برند و نام FINISH
Cooler Master B2 500W Computer Power Supply206,000
Cooler Master B2 600W Computer Power Supply265,000
Cooler Master B2 700W Computer Power Supply314,000
Cooler Master ELITE V2 550 Computer Power Supply195,000
Cooler Master G650M Computer Power Supply379,000
Cooler Master G750M Computer Power SupplyFINISH
Cooler Master V1000W Computer Power Supply889,000
Cooler Master V1200W Computer Power Supply1,185,000
Cooler Master V650S Computer Power SupplyFINISH
Cooler Master V750S Computer Power SupplyFINISH
Green GP330A Computer Power Supply130,000
Green GP380A Computer Power Supply147,000
Green GP430A Computer Power Supply164,000
Green GP480A Computer Power Supply180,000
Green GP530A Computer Power Supply201,000
Green GP580A Computer Power Supply213,000
Green GP600A-HP Computer Power SupplyFINISH
Green GP700A-HP Computer Power Supply368,000
109
109
20:18-1396/1/8 1396 1 8 1396/1/8 3/28/2017 8:18:39 PM
 2
3
 4
 3  

 
 

2 -3 -4 -3 - - -
109
109
109
109

فروشگاه آنلاین دیجی یزد مرکز پخش و نمایندگی نوت بوک , لپ تاپ , تبلت های ASUS , LENOVO , ACER , SONY , HP در استان یزد و سراسر ایران

آدرس ما: یزد - بلوار پاکنژاد - چهارراه معلم به سمت میدان باهنر - نبش کوچه هشتم (ابتدای پل هوایی باهنر ) تلفن : 37282400 (035)