دیدنی های شهر تاریخی میبد به روایت تصویر

۰این شهر دارای پیشینه‌ای چندین هزار ساله است. این شهر دومین مرکز شهری و تجاری استان یزد محسوب می‌شودو به واسطه بافت تاریخی ارزشمند

ادامه

تکیه امیرچخماق ؛ میدانی گم شده در تاریخ شهری یزد

۰تکیه امیرچخماق از آثار باستانی شهر یزد مربوط به قرن نهم هجری و دوره‌ی تیموری است. این تکیه و مجموعه ساختما‌های اطراف آن به دست جلال

ادامه